Privacyverklaring

Het privacy beleid van Macha’s Buddies is erop gericht u te informeren over welke gegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft, en om de persoonsgegevens die wij over u ontvangen te gebruiken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Al uw gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. Dit privacy beleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige).

Welke gegevens?

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de gegevens die op u als identiļ¬ceerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. De persoonsgegevens die Macha’s Buddies verzamelt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die u zelf op onze aanvraag heeft doorgegeven op het contractformilier of via whatsapp. Naam Voornaam Adres Telefoonnr/gsm, E-mailadres. Naast deze basisgegevens houdt Macha’s Buddies eventueel nog andere gegevens bij. Bv: contactpersoon, gegevens huisdier en gegegevens van jullie dierenarts. Deze gegevens worden samen met u besproken.

Waarom?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens :

- voor algemene communicatie - voor te communiceren ivm afspraken, voor de algemene boekhouding en facturatie - om juiste verzorgingen van uw huisdier toe te kunnen toepassen - om rekening te kunnen houden met eventuele medische problemen van uw huisdier. 

Wie?

Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard door Macha’s Buddies. Macha’s buddies zal de gegevens van de klant niet doorgeven aan derde partijen zonder toestemming van de klant, behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn, zoals : - accountant : boekhoudkantoor Adako, website mailchimp en outlook. Voorgaande personen /bedrijven hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Hoe hebt u controle over uw persoonsgegevens?

De klant heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, deze te wijzigen of te verbeteren en dit verzending van een email of per brief aan Macha’s Buddies, Bergstraat 43, 3770 Riemst of katrijnverjans@hotmail.com of via het contact formulier op de website (www.machasbuddies.be). Macha’s Buddies zal binnen de 30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging van de gegevens. Voor iedereen Op elk moment kan u zich uitschrijven van onze mailing lijst, door een mail te sturen aan katrijnverjans@hotmail.com of via het contact formulier op de website. (www.machasbuddies.be) De klant wordt dan meteen uit de mailing lijst verwijdert en zal dan ook geen mails meer ontvangen van ons. Hopend u hier voldoen mee geïnformeerd te hebben!

Met vriendelijk groet Macha’s Buddies / Katrijn Verjans